RozrywkaJaka jest formułka spowiedzi?

Jaka jest formułka spowiedzi?

Przez Redakcja

Spowiedź jest bardzo ważną częścią życia katolika, dlatego ważne jest, abyś nauczył się, jak się do niej przygotować. Istnieją różne rodzaje spowiedzi, ale najbardziej powszechne to pokuta i absolucja generalna. Abyś mógł się przygotować do następnej spowiedzi, przeanalizujemy niektóre z popularnych terminów i zwrotów, z którymi spotkasz się podczas kolejnej spowiedzi.

Rozgrzeszenie ogólne

Rozgrzeszenie ogólne jest formą sakramentu pokuty udzielaną w rzadkich, nagłych przypadkach. Stosuje się je, gdy nie ma wystarczającej liczby spowiedników do wysłuchania poszczególnych spowiedzi. Może to być spowodowane brakiem księży lub dużą liczbą penitentów.

Gdy ksiądz udziela absolucji generalnej, prowadzi grupę przez modlitwę rozgrzeszenia i rachunek sumienia. Grupa otrzymuje przypomnienie o swoich grzechach i o zamiarze zadośćuczynienia.

Gdy rozgrzeszenie ogólne udzielane jest w nagłych wypadkach, zwykle odbywa się w jednym miejscu. Nie oznacza to jednak, że parafia musi organizować „wspólnotowe nabożeństwo pokutne”. Oznacza to raczej, że ksiądz udziela sakramentu grupie ludzi i może wyspowiadać się indywidualnie w późniejszym czasie.

Rozgrzeszenie ogólne jest stosowane w przypadkach, kiedy istnieje poważne zagrożenie dla życia ludzi. Na przykład wybuch elektrowni atomowej może narazić na niebezpieczeństwo wiele osób. Podczas bitwy pod Gettysburgiem irlandzko-katoliccy żołnierze otrzymali rozgrzeszenie ogólne od ojca Williama Corby’ego.

W ostatnim czasie Penitencjaria Apostolska wyjaśniła podstawowe nauki dotyczące spowiedzi. W szczególności wskazała, że pandemia lub epidemia COVID-19 kwalifikuje się jako sytuacja nadzwyczajna. Zaoferowano również specjalne odpusty dla osób poddanych kwarantannie i personelu medycznego.

Pokuta

Pokuta spowiedzi jest jednym z siedmiu sakramentów Kościoła katolickiego. W innych wyznaniach chrześcijańskich nazywana jest również pojednaniem. Kapłan udziela tego sakramentu penitentowi, uwalniając go od grzechu.

Podejmując decyzję o przystąpieniu do spowiedzi, ważne jest, aby najpierw zastanowić się nad swoimi grzechami. Powinieneś rozważyć wszystkie swoje główne czyny. Nie ma jednak potrzeby obsesyjnego analizowania każdego szczegółu. Pamiętaj, że Boże miłosierdzie jest większe niż jakikolwiek grzech, więc możesz Mu zaufać.

Motywem penitenta do przystąpienia do spowiedzi jest zazwyczaj szczere pragnienie uniknięcia grzechu. Osąd kapłana i rozgrzeszenie mogą pomóc penitentowi w dokonaniu właściwego wyboru.

Kapłan katolicki reprezentuje Chrystusa, który wysłuchuje i nakłada pokutę. Może też dać pokutnikowi radę, jak uniknąć grzechów w przyszłości.

Jednym z najwcześniejszych zastosowań słowa „pokuta” była tradycja żydowska. W czasach Starego Testamentu dyscyplina pokutna była wydarzeniem publicznym. Często przestrzegano postu jako środka pokuty. W Nowym Testamencie był to czas intensywnej modlitwy.

Pokuta jest nadprzyrodzoną cnotą moralną, która wymaga specjalnej motywacji i odpowiadającego jej czynu. Na przykład penitent musi nienawidzić swojego grzechu.

Przygotowanie do spowiedzi

Spowiedź jest sakramentem, który pozwala doświadczyć przebaczenia Boga i pojednania z innymi ludźmi. Kościół katolicki naucza, że spowiedź jest konieczna, aby człowiek wzrastał duchowo i był bliżej Boga.

Przed przystąpieniem do konfesjonału osoba musi się przygotować. Może to zrobić, określając, kiedy chce pójść do spowiedzi, sprawdzając godziny spowiedzi i robiąc listę pobliskich parafii.

Przygotowując się do spowiedzi, ważne jest, aby skupić się na modlitwie. W tym czasie poproś Boga, aby pomógł ci zrozumieć, co spowodowało twój grzech, i aby dał ci wskazówki. Możesz też poprosić przyjaciela, żeby wziął na siebie odpowiedzialność za twoje czyny.

Zwykle osoby przygotowujące się do spowiedzi robią listę swoich grzechów głównych. Następnie proszą Boga, aby pomógł im usunąć korzenie ich grzechów.

Jedną z najbardziej popularnych książek o przygotowaniu do spowiedzi jest Preparing for Confession: A Quick Guide for Orthodox Christians. Jest to 28-stronicowa książeczka w języku włoskim wydana przez wydawnictwo watykańskie. Została napisana przez członka parafialnego zespołu RCIA i została zaprojektowana tak, aby przeprowadzić ludzi przez proces pierwszej spowiedzi.

Poprzedni artykuł
Oceń artykuł: Jaka jest formułka spowiedzi?
Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5
Podobne Wpisy