BiznesJak obliczyć gęstość zaludnienia?

Jak obliczyć gęstość zaludnienia?

Przez Redakcja

Jak obliczyć gęstość zaludnienia to jedno z najbardziej podstawowych pytań, jakie może zadać każdy użytkownik GIS-u. Niezależnie od tego, czy pracujesz nad projektem analizy geoprzestrzennej, czy po prostu próbujesz określić liczbę osób mieszkających na danym obszarze, ważne jest, by wiedzieć, jak uzyskać precyzyjny wynik. W tym artykule dowiesz się, jak używać ArcGIS Pro i Map Viewer do obliczania gęstości zaludnienia dla danej lokalizacji.

Obliczanie gęstości zaludnienia w Map Viewer

Jeśli chcesz obliczyć gęstość zaludnienia w Map Viewer, musisz zdefiniować interesujący Cię obszar. Musisz też określić powód swojego żądania.

Gęstość zaludnienia to średnia liczba osób przypadająca na milę kwadratową ziemi. Zazwyczaj wyraża się ją w kilometrach kwadratowych, ale można ją również obliczyć w akrach.

Formuła gęstości zaludnienia opiera się na wielu czynnikach. Dużym czynnikiem jest wielkość obszaru. Łatwiej jest wizualizować gęstość w hektarach niż w akrach.

Proces obliczania jest podobny do tego, który wykonuje się za pomocą narzędzia Kernel Density w ArcGIS Pro. Oprócz standardowych narzędzi analitycznych, Calculate Density może również wykonywać skoki czasowe.

Jednakże Calculate Density nie jest obsługiwane przez aktualną przeglądarkę map. Na szczęście narzędzie to zostanie włączone do przyszłego wydania.

Dziennik dialogowy Właściwości mapy może zostać zamknięty po wprowadzeniu zmian. Jeśli chcesz zmienić jednostki, użyj menu rozwijanego Wybierz jednostki wyjściowe dla gęstości.

Obliczanie gęstości w ArcGIS Pro

Narzędzie Calculate Population Densities in ArcGIS Pro jest przeznaczone do obliczania gęstości zaludnienia dla danego obszaru i odwzorowania jej na mapie. Można to zrobić przy użyciu pojedynczego wejścia w postaci cech punktowych.

Istnieją dwie główne metody ważenia. Jedna z nich wykorzystuje odległość do określenia znaczenia danych wyjściowych, natomiast druga wykorzystuje funkcję jądra do dopasowania gładkiej powierzchni stożkowej do każdego punktu.

Oprócz obliczania gęstości zaludnienia, narzędzie Oblicz gęstość można również wykorzystać do obliczania natężenia ruchu. Na przykład miasto z dużą liczbą zgłoszeń o przestępstwach można wykorzystać do obliczenia gęstości zaludnienia na tym obszarze.

Poza podstawowymi danymi wejściowymi możesz również określić współczynnik skali cech wejściowych. Większy współczynnik skali pozwoli uzyskać większe wartości wyjściowe.

Pola Count to kolejne opcjonalne dane wejściowe, które są używane do obliczania gęstości. Może to być liczba lub liczba zmiennoprzecinkowa. Wartość ta służy do oszacowania, ile razy dana cecha wejściowa powinna zostać policzona.

Tworzenie kwadratu

Jeśli obliczasz liczbę osobników w populacji, metoda kwadratu może dostarczyć szacunkowych danych. Jest to szybki i łatwy sposób na uzyskanie szacunku.

Kwadraty to małe kwadraty, zwykle metalowe lub plastikowe, które umieszcza się w siedlisku. Wielkość kwadratu zależy od rodzaju badanego organizmu.

Kwadratu używa się również do pomiaru procentowej częstotliwości występowania różnych gatunków roślin. Mierząc częstość występowania różnych roślin na danym obszarze, można uzyskać informacje o tym, ile gatunków jest na nim obecnych. W przeciwieństwie do gęstości, która jest bardziej ilościowym pomiarem, częstotliwość występowania roślin jest szybsza do zmierzenia.

Przed rozłożeniem kwadratów musisz określić cały obszar. Nie powinien on być zbyt duży. Na przykład, jeśli badasz kwadratowy padok, powinieneś wybrać rozmiar, który pozwoli Ci na odwzorowanie roślinności.

Po zdefiniowaniu obszaru możesz przystąpić do obliczenia gęstości populacji. Aby to zrobić, policz osobniki w każdym kwadracie. Następnie pomnóż tę liczbę przez liczbę kwadrantów na danym obszarze, aby uzyskać średnią liczbę osobników w kwadracie.

Obliczanie zagęszczenia w AP(r) Human Geography

Liczba ludzi na Ziemi nigdy nie była tak ważna. Obecnie populacja ludzka liczy siedem miliardów. Istnieje jednak wiele czynników, które wpływają na rozmieszczenie tej populacji. Czynniki te to geografia, ekonomia i kultura. Dużą rolę odgrywa też środowisko naturalne. Dzięki zrozumieniu tych czynników można zrozumieć globalne wzorce.

Gęstość zaludnienia to średnia liczba osób mieszkających na danym obszarze geograficznym. Miarę tę uzyskuje się, dzieląc liczbę ludności przez powierzchnię terenu. Istnieją dwie podstawowe metody obliczania tej gęstości. Jedna z nich to gęstość fizjologiczna, a druga to gęstość arytmetyczna. Obie te metody są używane do określenia średniej liczby osób mieszkających na danym obszarze.

Gęstość matematyczna to całkowita liczba osób podzielona przez obszar ziemi wykorzystywany do celów rolniczych. Jest to użyteczne narzędzie do porównywania populacji różnych krajów, ale nie odzwierciedla dokładnie prawdziwej populacji danego obszaru.

Oceń artykuł: Jak obliczyć gęstość zaludnienia?
Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5
Podobne Wpisy