BiznesDodatek osłonowy dochód netto czy brutto?

Dodatek osłonowy dochód netto czy brutto?

Przez Redakcja

Dodatek na mieszkanie to płatność, która może być przyznana gospodarstwu domowemu na pokrycie kosztów mieszkania. Wydatki na schronienie nie ograniczają się do czynszu, ale obejmują również utrzymanie nieruchomości, ubezpieczenie, podatki i inne koszty związane z mieszkaniem.

Dodatek na mieszkanie może być wypłacany w jednej lub kilku formach, w tym sporadycznie. Istnieją dwa podstawowe rodzaje wypłat: standardowe i nadwyżkowe. Jeżeli koszt schronienia przekracza określony procent całkowitego dochodu brutto gospodarstwa domowego, ma ono prawo do dodatku. Wysokość zasiłku zależy jednak od okoliczności.

Największym źródłem pomocy federalnej jest SNAP Shelter Deduction. SNAP to program pomocy pieniężnej, który pozwala gospodarstwom domowym odliczyć od dochodu brutto do 569 dolarów miesięcznie na pokrycie podstawowych kosztów schronienia. W przypadku gospodarstw domowych otrzymujących zasiłek SNAP odliczenie na schronienie jest oparte na wielu czynnikach. Czynniki te obejmują potrzeby mieszkaniowe gospodarstwa domowego, to, czy dana osoba jest niepełnosprawna, oraz poziom dochodów gospodarstwa domowego.

SA to kolejny program, który oferuje dodatek na schronienie w nagłych wypadkach. Zasiłek ten jest dostępny tylko dla rodzin, które zgadzają się na wynajem. Może być wykorzystane do zapewnienia tymczasowego schronienia, kiedy mieszkanie jest skazane lub nie nadaje się do zamieszkania, lub na przyszłe potrzeby związane z obecnym kryzysem.

Formularz Określenia Uprawnień do Pomocy w Sytuacjach Kryzysowych musi być wypełniony przez wnioskodawców ESA, którzy obecnie otrzymują pomoc publiczną. Oprócz powyższych informacji, wnioskodawcy muszą również mieć umowę z właścicielem mieszkania na korzystanie z ESA. Po wydaniu ESA rodzina musi odczekać 12 miesięcy, zanim ponownie złoży wniosek o inny ESA.

ESA może być cenną pomocą dla rodziny w potrzebie, a nawet może zapobiec eksmisji. W ciągu 12 miesięcy przed ponownym złożeniem wniosku rodzina musi płacić wynajmującemu co najmniej 150 dolarów miesięcznie. Chociaż to nie wystarczy, by zakwalifikować się do ESA, pozwala rodzinie pozostać w obecnym domu i chroni jej kondycję finansową.

ESA obejmuje również inne świadczenia, które nie są pieniężne, takie jak pomoc medyczna. Pomoc ta obejmuje obiady w szkołach i opiekę szpitalną. Ponadto może być wykorzystana do zapewnienia miesięcznego czynszu, jeśli rodziny nie stać na opłacenie pełnego czynszu.

Inne programy świadczeń niepieniężnych obejmują Medicare i Medicaid. Niektóre z tych programów są koniecznością, inne są opcjonalne. Aby dowiedzieć się, do których z nich jesteś uprawniony, skontaktuj się z lokalnym biurem Social Security Administration.

RS zapewnia również wyłączenie z dochodu brutto „dodatku na plebanię”. Jest to wartość wynajmu domu, w którym mieszkasz, a który został urządzony jako część wynagrodzenia za twoją pracę. Od 1986 roku ten rodzaj dodatku stał się częścią kodeksu podatkowego.

Odliczenie na schronienie SNAP jest skomplikowanym programem. Mimo że maksymalne odliczenie na schronienie wynosi 569 dolarów, gospodarstwo domowe może ubiegać się o ulgę na schronienie w kwocie wyższej niż maksymalna.

Oceń artykuł: Dodatek osłonowy dochód netto czy brutto?
Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5
Podobne Wpisy